Stress en burnout

1. Stresssignalen (h)erkennen, omgaan met…

In deze sessie gaan we na wat stress is, hoe je het kan herkennen en hoe jij al dan niet je eigen stresssignalen (in termen van gedrag) herkent. Door het bijhouden van een dagboek leer je terugkerende signalen herkennen (bv slecht slapen, spijsverteringsproblemen, angstgedachten enz). We gaan ook na welk stresstype dat jij bent (dmv invullen vragenlijst) + het ABC van het stressdenken en bieden mogelijke oplossingen aan voor het verminderen van stress bij jezelf

2. Burnout: Help!

Iedereen heeft het tegenwoordig over burnout, maar wat is dit nu eigenlijk? We geven betekenis aan ‘burnout’ en we onderzoeken (via een vragenlijst) hoe het zit met jouw energieniveau (wat geeft jou energie? Wat vreet energie?).We onderzoeken oplossingen om je energiepeil terug te verhogen (bv gesprekken voeren met ‘belangrijke’ anderen, je toekomstdromen onderzoeken enz)

3. Gevoel van controle verhogen

Hoe krijg je (terug) grip (controle) op je werksituatie (en eventueel andere levensdomeinen)? Hoe kan je dichter bij je eigen waarden blijven?
In de sessie reiken we tips aan om beter te leren omgaan met grenzen stellen, leren nee zeggen, assertief communiceren, …

4. Omgaan met hevige emoties

In deze sessie gaan we na of we onze eigen emoties herkennen; we maken de emoties bespreekbaar en vergroten het besef dat je je emoties ook kan (leren) bijsturen. We gaan ook na wat je kan doen na een hevige emotie en bieden tips en trucs aan om emoties ‘de baas te blijven’(bv gebruik van humor, sociaal netwerk, keuzes maken enz)

Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief is een onderdeel van de organisatie ‘Alternatief vzw’. Voor meer info over andere projecten www.alternatiefvzw.be.
Alternatief, centrum Loopbaanbegeleiding is een erkende organisatie en heeft sinds 17/04/2013 het ‘Qfor’- kwaliteitslabel.

Contact

Beweeg je loopbaan
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
beweegjeloopbaan@alternatiefvzw.be
011 28 83 60

Loopbaancheque

Loopbaancheque

Getuigenis

Dankzij loopbaanbegeleiding kreeg ik opnieuw zelfvertrouwen en zin in mijn werk.

Testimonial Lies, 38 jaar
Lies, 38 jaar