Beroepskeuze

Hoe weet ik nu welk beroep bij me past? Ik wil wel veranderen maar wat? Zijn er nog andere beroepen die bij me passen maar waar ik geen idee van heb? Welke studie past bij mij? Allemaal vragen die bij je opkomen wanneer het gaat over een beroepskeuze alsook een studiekeuze. Tijdens een traject van 4u loopbaanbegeleiding gaan we een perfecte koppeling maken tussen dat waar jij van nature heel goed in bent en de mogelijke beroepen die bij jou passen.

1. Talentenanalyse

We gaan na waar jij van nature goed in bent. Waar liggen je natuurlijke talenten? Op welke momenten zit je boordevol energie? Waar kan je enorm van genieten? Wat betekent het om in ‘flow’ te zijn. Na een grondige analyse van je talenten en concrete doe-opdrachten brengen we jouw kwaliteiten, talenten en competenties in kaart.

2. Drijfveren en loopbaan

Nu gaan we na waar jouw drijfveren liggen. Wat motiveert jou? Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zijn jouw verwachtingen en verlangens in je loopbaan? Tijdens deze sessie ontdek je hoe natuurlijke talenten en drijfveren op elkaar inwerken.

3. Beroepsoriëntatie

Welke mogelijke beroepen passen dan bij jou? Op basis van jouw profiel kiezen we voor een beroepentest of een creatieve beroepenanalyse. Het eindresultaat blijft hetzelfde: een compleet beeld van mogelijke beroepen die bij jou passen.

4. Go!

Nu we jouw volledig profiel in kaart hebben en weten welke beroepen bij jou aansluiten, kunnen we de nodige acties ondernemen. Samen stellen we een plan van aanpak op waar je volledig kan achter staan. Zo kan het zijn dat je besluit om mensen te contacteren die de job al doen, zelf een aantal uren als vrijwilliger mee te draaien of in gesprek te gaan met iemand die wat meer kan vertellen over de opleiding die je wil starten.
De coaches van Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief zetten alles in het werk opdat jij de juiste loopbaankeuze kan maken.

Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief is een onderdeel van de organisatie ‘Alternatief vzw’. Voor meer info over andere projecten www.alternatiefvzw.be.
Alternatief, centrum Loopbaanbegeleiding is een erkende organisatie en heeft sinds 17/04/2013 het ‘Qfor’- kwaliteitslabel.

Contact

Beweeg je loopbaan
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
beweegjeloopbaan@alternatiefvzw.be
011 28 83 60

Loopbaancheque

Loopbaancheque

Getuigenis

Dankzij loopbaanbegeleiding kreeg ik opnieuw zelfvertrouwen en zin in mijn werk.

Testimonial Lies, 38 jaar
Lies, 38 jaar