Aanbod 50-plussers

“Ach, is het dat nu? Ik heb een gezin en kinderen. Ze zijn allemaal uit het huis. Materieel, ok nog, maar ja, is het dat nu? Ik voel me eigenlijk niet meer zo goed in mijn job. Er zijn veranderingen op het werk.”

1. De juiste stoel

In deze sessie gaan we op zoek wat jou kwaliteiten en talenten zijn (en of je die kan gebruken in je (huidige) job. We onderzoeken welke kwaliteiten je in de toekomst wil inzetten op de werkvloer en denken na over mogelijkheden als bv opnieuw studeren, bij-/omscholing, mentorschap, doorgeven van je expertise aan jongere generaties enz.

2. Zit je werkmotivatie (nog) goed?

We exploreren wat voor jou belangrijk is in een werksituatie en we staan stil bij de redenen die jou (langer) doen werken. In de sessie gaan we ook na wat je op het einde van je loopbaan graag wil bereikt hebben en proberen een tijdspad uit te stippelen voor de volgende 10j,20j….

3. Evenwicht en balans

Hoe ervaar jij stress op het werk? Waar krijg jij (nog steeds) energie van en wat vreet energie? Hoe is het gesteld met je gezondheid? En hoe werkt je privé-leven in op je werksituatie? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen. We reiken praktische tips aan om (terug) in balans te komen.

4. Onderneem actie & investeer in je privéleven

Welke acties kunnen mij helpen om mijn werksituatie te verbeteren/veranderen? We maken samen een actieplan op voor de toekomst. We onderzoeken wat je kan doen in je privé-leven om zo fit mogelijk te zijn en te blijven.

Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief is een onderdeel van de organisatie ‘Alternatief vzw’. Voor meer info over andere projecten www.alternatiefvzw.be.
Alternatief, centrum Loopbaanbegeleiding is een erkende organisatie en heeft sinds 17/04/2013 het ‘Qfor’- kwaliteitslabel.

Contact

Beweeg je loopbaan
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
beweegjeloopbaan@alternatiefvzw.be
011 28 83 60

Loopbaancheque

Loopbaancheque

Getuigenis

Dankzij loopbaanbegeleiding kreeg ik opnieuw zelfvertrouwen en zin in mijn werk.

Testimonial Lies, 38 jaar
Lies, 38 jaar