Persoonlijke aanpak

Met ‘persoonlijke aanpak’ bedoelen we dat we intens luisteren naar jou loopbaanverhaal en dat we vragen stellen die gericht zijn op verduidelijking van ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’.

We proberen, samen met jou, een goed idee te krijgen van wie jij bent als werkende persoon. We stimuleren een (groeiend) besef dat jij je eigen werksituatie kan sturen in de richting van een gewenste toestand.

Onze loopbaanbegeleiders helpen je met het omzetten van loopbaanwensen/-dromen in haalbare acties, reiken tips& tools aan en geven informatie over de arbeidsmarkt.

Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief is een onderdeel van de organisatie ‘Alternatief vzw’. Voor meer info over andere projecten www.alternatiefvzw.be.
Alternatief, centrum Loopbaanbegeleiding is een erkende organisatie en heeft sinds 17/04/2013 het ‘Qfor’- kwaliteitslabel.

Contact

Beweeg je loopbaan
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
beweegjeloopbaan@alternatiefvzw.be
011 28 83 60

Loopbaancheque

Loopbaancheque

Getuigenis

Dankzij loopbaanbegeleiding kreeg ik opnieuw zelfvertrouwen en zin in mijn werk.

Testimonial Lies, 38 jaar
Lies, 38 jaar