Loopbaan met zorg

Je handen in het haar? De zorg voor een familielid met extra behoefte neemt toch meer tijd en energie in beslag dan je zou willen. Je loopbaan, gezinsleven, de zorg en de hele organisatie ervan vragen 100% aandacht en inzet.

Zorgsituaties hebben een grote impact op je beroepsleven
Steeds meer mensen krijgen te maken met een zorgvraag in hun intieme kring. Je leeft voortdurend in een spanningsveld om aan deze zorg te voldoen. Bezoeken aan diagnostische- en adviescentra, tijdsintensieve begeleiding, onvoorspelbare crisissituaties, (financiële) administratie,  .. . Dit alles in combinatie met je gezinsleven en loopbaan.

Evenwicht zorg en werk
Wie of wat kan jou helpen om terug wat meer flexibiliteit aan de dag te leggen? Je beroepsleven even stopzetten of op een laag pitje, is het dat dan echt? Samen met jou bekijken we je situatie.

Loopbaanbegeleiding met zorg
We werken met tools die ons toelaten jou specifieke zorgsituatie beter te kunnen ondersteunen. Deze tools werden ontwikkeld door Magenta en KULeuven. We gaan samen met jou op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. Dit gieten we in een plan van aanpak.

Expertise in jeugdwelzijn
Dankzij mijn jarenlange ervaring in de bijzondere jeugdzorg ken ik als geen ander de verzuchtingen van ouders/verzorgers én van de jongeren. Door mijn huidige ervaring als loopbaancoach verbind ik nu zorg, werk en gezin.

 

Wens je meer info, mail of bel me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Suzy Bogaerts
Suzy.bogaerts@alternatiefvzw.be
0494  76 97 55

Centrum Loopbaanbegeleiding Alternatief is een onderdeel van de organisatie ‘Alternatief vzw’. Voor meer info over andere projecten www.alternatiefvzw.be.
Alternatief, centrum Loopbaanbegeleiding is een erkende organisatie en heeft sinds 17/04/2013 het ‘Qfor’- kwaliteitslabel.

Contact

Beweeg je loopbaan
Runkstersteenweg 134
3500 Hasselt
beweegjeloopbaan@alternatiefvzw.be
011 28 83 60

Loopbaancheque

Loopbaancheque

Getuigenis

Dankzij loopbaanbegeleiding kreeg ik opnieuw zelfvertrouwen en zin in mijn werk.

Testimonial Lies, 38 jaar
Lies, 38 jaar